BSI Karate trener en stilart (Matsubayashi-ryu) slik den har vært trent opprinnelig, og fortsatt utøves på Okinawa den dag i dag.  Klubben hadde i over 10 år direkte kontakt med Soke Nagamine Takayoshi (10. dan), som var sønn av grunnleggeren av stilarten, Grandmaster Nagamine Shoshin. Soke var sist på instruktørbesøk i mai 2008.  Han døde dessverre i slutten av april 2012, like før han skulle besøke Bergen igjen.  Nå har Yoshitaka Taira, Hanshi, 10. Dan, overtatt som øverste instruktør i stilarten.  Vi har direkte kontakt og trening med Taira Sensei, samt andre 8-10. dan mestere på Okinawa.  


Hovedinstruktør i BSI Karate er Sensei Ole-Bjørn Tuftedal (6. dan). Han er stilarts-overhode og høyest graderte instruktør, i Europa, innen stilarten.  Ole-Bjørn besøker Okinawa årlig og blir da trent av mesterene der, inkludert Taira Sensei.

 

[ENGLISH]

BSI Karate practices a style of karate (Matsubayashi-ryu) the way it was originally taught and still is taught on Okinawa to this day. The club had in over 10 years direct contact with Soke Nagamine Takayoshi (10. dan), who is the son of the style's founder Grandmaster Nagamine Shoshin. Soke's most recent visit to the club was in May 2008.  Sadly he died in april 2012, just before he was supposed to visit Bergen again.  Now Yoshitaka Taira, Hanshi, 10th Dan, has taken over as the leading instructor of our style.  We have direct contact and train with Taira Sensei, as well as other 8-10th dan Senseis on Okinawa.

Chief instructor in BSI Karate is Sensei Ole-Bjørn Tuftedal (6. dan). He is the head of Matsubayashi-ryu in Europe and also the highest graded instructor in Europe.  Mr. Ole-Bjørn visits Okinawa each year and is trained by the masters there, including Taira Sensei.