Kontingent [ semester fee ]

[This text is in English in the last part of the article]
Frist for innbetaling: 15. februar. 

Betal for 1 semester: innen fristen: kr. 400,-   etter fristen: kr. 450,-
Betal for 2 semestere: innen fristen: kr. 700,-   etter fristen: kr. 800,-

 

Du velger selv om du vil betale for ett eller to semestre. Om du betaler over Internett eller med giro i bank er også opp til deg, men få kvittering!

BETALINGSINFORMASJONEN SKAL INNEHOLDE FØLGENDE:
Navn, nybegynner/viderekommen, student/ikke-student, fødselsår.

Kontingenten betales til:
BSI Karate
Parkveien 1
5007 BERGEN
Kontonr.: 3624 53 79557


HVORFOR BETALE?
• Du får lisens og forsikring fra Hordaland kampsportkrets
• Klubben kommer til å arrangere instruktørbesøk
• Flere festlige arrangementer!
 
Til vårt medlemsregister trenger vi følgende opplysninger (ta med en lapp på trening, eller send informasjonen til kasserer):
navn, parti A (nybegynner) B (gult til purpur) eller C (brunt og svart), gateadresse, postnummer, poststed, student / ikke student, e-postadressse, fødselsår.

 

 

ENGLISH:
Latest date of payment: 15th February.

Pay for 1 term: within the date: kr. 400,-   after: kr. 450,-
Pay for 2 terms: within the date: kr. 700,-   after: kr. 800,-

 

You may choose yourself whether you pay for one or two terms.  Whether you pay online or in a bank is also up to you, but you do need to get a receipt.

THE PAYMENT MUST INCLUDE THE FOLLOWING:
Beginner/advanced, student/non-student, year of birth.

Please send the payment to:
BSI Karate
Parkveien 1
5007 BERGEN
Bank account#: 3624 53 79557


WHY PAY?
• You get a license and ensurance in Hordaland kampsportkrets
• The club may then arrange seminars with external instructors
• More parties!
 
For our membership files we need the following information (either bring this to training on a sheet of paper, or send the information to the treasurer):
name, level A (beginner) B (yellow to purple belt) or C (brown or black), address, student / non-student, e-mail address, year of birth.